CNC Technologie

Co je řezání vodním paprskem

Historie využívání vodního paprsku k obrábění materiálů sahá do 50 let 20 století (původně využíváno k řezání dřeva) a postupem času se v 70 letech začalo přidávat abrazivo a tím se rozšířily možnosti využití CNC technologie (CNC Technology).

Princip obrábění vodním paprskem

Jednoduše řečeno, jde o způsob přesného řezání nejrůznějších materiálů, při kterém je řezacím nástrojem voda nebo voda s abrazivem. Vysokotlaké čerpadlo je schopno vodu stlačit až o 13% a tím zprostředkovat pracovní tlak vody až 4550 barů. Tato voda je pod tímto obrovským tlakem vháněna do řezací hlavy, kde se dále podle potřeby řezání tvrdších materiálů mísí s abrazivem a usměrňuje vodu do vodního paprsku o průměru 0,15 – 2 mm.

Řezání čistým vodním paprskem
Jedná se o technologii mechanického dělení používanou k řezání měkkých materiálů, při kterém je materiál mechanicky postupně narušován samotnou vodou díky vysokému tlaku.

Řezání abrazivním vodním paprskem
Jedná se o technologii mechanického dělení používanou k řezání tvrdších materiálů, při kterém voda plní funkci urychlovače abrazivních částic. V tomto případě je tedy řezaný materiál mechanicky narušován abrazivními částicemi, nikoliv jen vodou.

Výhody:

  • Materiál je při řezání ohříván vodou maximálně na teplotu 40 – 50 °C, nevykazuje tedy žádné fyzikální, chemické ani mechanické změny.
  • Lze dosáhnout velmi vysoké přesnosti řezu.
  • Možnost řezu jakéhokoliv materiálu.
  • Při řezu nedochází k porušení povrchové úpravy materiálu (leštění, broušení…).
  • Volba kvality řezu podle drsnosti – u nejkvalitnějšího řezu většinou není nutné další opracování materiálu.
  • Řezáním nevznikají žádné ekologicky nevhodné zplodiny, jde tedy o technologii, která je šetrná k životnímu prostředí.

Nevýhody:

  • Nevyhnutelný kontakt s vodou a většinou i s abrazivním materiálem.
  • U nasákavých materiálů dlouhá doba vysoušení.
  • Bez okamžitého vhodného ošetření může dojít u některých materiálů k rychlému nástupu koroze.

Tvary řezů
Díky nejnovějším technologiím lze vytvářet libovolné tvary prodůktů, které je možné v konečné podobě převést do výkresu CAD ve formátu *.dwg a které respektují kruhový průřez vysokotlakého vodního paprsku.

Popis dosažitelných stupňů kvality řezu

Tabulka drsností